Individuele begeleiding kinderen

s ouder wil je altijd het beste voor je kind. Je wilt dat jouw kind gelukkig en gezond is. Je gunt het kind fijne vriendschappen en dat het makkelijk kan leren. Elke ouder zal op zijn eigen manier het kind hierin (willen) ondersteunen om dit te bereiken. En toch loopt het niet altijd zo soepel zoals hierboven beschreven. Soms zien we gedrag van onze kinderen waar we ons zorgen over maken of moeilijk mee om kunnen gaan. Bijvoorbeeld het uiten van extreme boosheid of verdriet, tics, game-verslaving, achteruitgang in leerprestaties, faalangstig, overgevoelig voor pijn of geluiden, hoofdpijn, chronische buikpijnen zonder aanwijsbare oorzaak etc…

In de begeleiding die ik aanbied ga ik uit van de hulpvraag van het kind en van het gegeven dat het kind de oplossing al in zich heeft. Ik maak de opening zodat kinderen helemaal zichzelf kunnen zijn en zo kunnen ze hun eigen kracht weer ervaren en deze kracht inzetten waar ze dat nodig hebben. Met name het tekenen brengt vaak veel helderheid. Behalve veel plezier biedt tekenen aan kinderen de mogelijkheid hun ervaringen en emoties te uiten en de dingen die hen zwaar vallen zichtbaar te maken. Misschien zijn kinderen wel nergens zo eerlijk en mededeelzaam als juist in de tekening die ze maken.

Een ander middel is de integratiebehandeling. Deze behandeling zorgt ervoor dat kinderen in contact komen met zichzelf en van daaruit weer beter sturing kunnen geven aan hun leven. Het zelfhelend vermogen van het kind wordt gestimuleerd door deze energie behandeling.

Omdat ik sterk vanuit mijn intuïtie en mijn gevoel werk, ben ik flexibel, creatief en zie ik altijd weer mooie mogelijkheden.

Tijdens het traject spelen ouders een zeer belangrijke rol. Het gaat niet alleen om de erkenning bij het kind maar vaak ook om herkenning van patronen bij de ouder(s) zelf. Juist omdat ouder en kind onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, kan het soms raadzaam zijn om kinderbegeleiding te combineren met een ouderconsult. Kinderen spiegelen ons enorm. Mocht dat nodig zijn zal ik dat altijd aangeven.